Baner reklamowy na prywatnej posesji – czy potrzebne jest pozwolenie?

publikacja

Szczegóły publikacji:

29 grudnia, 2021 /
9 minut /
Jakub
Tematy: REKLAMAPRAWO

Baner reklamowy na prywatnej posesji – czy potrzebne jest pozwolenie?

Banery reklamowe na trwałe wpisały się w architekturę polskich miast i wsi. Nierzadko okazałe billboardy, czy szyldy umieszczane są na prywatnych posesjach. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne nie tylko dla przedsiębiorców, ale i właścicieli nieruchomości. Jakie są warunki stosowania nośników reklamowych na własnej działce? Czy wymagane jest pozwolenie na budowę? W poniższym poradniku postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!

Nośnik reklamowy jako element małej architektury

Banery reklamowe, kwalifikujące się jako obiekt małej architektury, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Mowa tu o elementach, które pełnią nie tylko funkcje promocyjne, ale również inne, np. służą codziennej rekreacji. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma wielkość tablicy oraz sposób jej umiejscowienia w gruncie. Nie bez znaczenia jest również sposób wykorzystania nośnika reklamowego. Jeśli planujemy umieścić go w miejscu publicznym – postawienie reklamy należy zgłosić do odpowiedniej instytucji. Natomiast, gdy odbywa się to na prywatnej działce, nie mamy takiego obowiązku.

Tablica reklamowa umieszczona w gruncie – czy wymagane jest pozwolenie?

Umieszczenie bannera reklamowego trwale w gruncie wymaga uzyskania pozwolenia. Wynika to z faktu, że najczęściej taka tablica znajduje się przy pasie drogowym. Musi więc spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. Bannery reklamowe w żadnym stopniu nie powinny utrudniać widoczności kierowcom. Podobnie jest z reklamami na ogrodzeniu okalającym budynek. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, banery siatkowe powinny znajdować się w określonej odległości od krawędzi jezdni. 

Element osadzony w ziemi na betonowych bądź metalowych fundamentach nie możemy nazwać już obiektem małej architektury – jest to konstrukcja wolnostojąca. Należy więc jeszcze przed rozpoczęciem prac złożyć wniosek do Starostwa. Trzeba zawrzeć w nim adres posesji, na której będzie zlokalizowana reklama oraz wszystkie dane. Starosta ma 65 dni na rozpatrzenie decyzji. Jeśli w przeciągu tego czasu nie wpłynie żaden sprzeciw, możemy śmiało przystąpić do montażu reklamy. 

Podświetlane bannery reklamowe

Rodzaje banerów reklamowych są różne. Oprócz tych klasycznych billboardów równie często spotykane są podświetlane nośniki reklamowe. Tworzą one naprawdę ciekawy efekt wizualny i potrafią przykuć wzrok potencjalnych Klientów. Zastanawiającą kwestią jest to, czy podświetlany banner reklamowy wymaga pozwolenia na budowę, czy jedynie zgłoszenia?  Otóż tablica LED umiejscowiona na posesji poza obszarem zabudowanym, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto nierzadko wymagana jest również zgoda zarządcy drogi. Tak samo, jak i w przypadku reklam na stałe umieszczonych w gruncie, zamiar postawienia tablicy należy zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Usytuowanie reklam na budynkach wpisanych do rejestru zabytków

Surowo zabronione jest samodzielne umieszczanie reklam na budynkach zabytkowych. W tym przypadku również wymagane jest pozwolenie na budowę. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia musi być wniesiony przez osobę, która jest właścicielem danego obiektu. W dokumencie koniecznie trzeba zawrzeć informacje dotyczące wymiarów tablicy reklamowej, jak i kolorystyki, czy dokładnego terminu planowanych prac. Warto mieć na uwadze, że billboard powinien być dostosowany do charakteru zabytku – tak, by nie zakłócał krajobrazu.

Podsumowanie

Efektowne tablice i szyldy reklamowe to bez wątpienia jedna z najstarszych, a zarazem najskuteczniejszych form reklamy. To, co zachęca przedsiębiorców do wprowadzenia takiej formy reklamy to przede wszystkim niewielkie koszty. Ceny banerów reklamowych są bardzo korzystne, a inwestycja niejednokrotnie potrafi się zwrócić w niedługim czasie.

W większości przypadków bannery reklamowe usytuowane są na prywatnych posesjach. Jeśli nośniki zaliczają się do elementów małej architektury, nie jest wymagane żadne pozwolenie prawne. Sprawa zaczyna się nieco komplikować, jeśli chodzi o tablice na stałe zakotwiczone w gruncie, podświetlane bannery oraz reklamy na budynkach zabytkowych. Kwestie te regulowane są prawnie i wymagają zgłoszenia, a nawet ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Podziel się tym materiałem: