Reklama na budynku – Aktualne przepisy i możliwości

publikacja

Szczegóły publikacji:

26 września, 2022 /
8 minut /
DanielD
Tematy: REKLAMABANER

Reklama na budynku – Aktualne przepisy i możliwości

Reklama zewnętrzna na budynku jest bardzo dobrze widoczną ekspozycją ofertową i informacyjną. Jest bardzo praktyczna bez względu na to gdzie ją umiejscowimy. Właściwie wykonana i zwracająca uwagę odbiorcy reklama na budynku umożliwia dokładne przekazanie komunikatów.

Rodzaje reklamy zewnętrznej

Rozróżniamy następujące rodzaje reklamy zewnętrznej na budynku:

 • Reklama wielkoformatowa umieszczana jest na ścianach budynków, rusztowaniach bądź innych obiektach użyteczności publicznej, charakteryzujących się dużą powierzchnią. Zrobiona jest z siatki bądź z samego winylu.
 • Billboard to inaczej tablica o dużych wymiarach. Istnieje kilka rodzajów billboardów. Do tych najpopularniejszych należą plakaty naścienne, które są montowane do elewacji. Rozróżniamy również ruchome billboardy lub takie mocowane na stałe w ziemi.
 • Afisz to druk jednostronny, przeznaczony dla doraźnych celów informacyjnych np. ogłoszenie o mającej się odbyć imprezie (koncert, występy cyrkowe).
 • Szyld reklamowy to rodzaj reklamy na budynku, który informuje o działalności prowadzonej w danym miejscu. Szyld instaluje się nad drzwiami lub obok nich.
 • Citylight to rodzaj ulicznej reklamy zewnętrznej w postaci tablic ogłoszeniowych, zazwyczaj podświetlanych od tyłu. Deptaki, węzły komunikacyjne, przystanki autobusowe to miejsca, gdzie najczęściej są montowane i spotykane.
 • Banery reklamowe zewnętrzne można zastosować na ścianie budynku. Wykonuje się go, drukując na specjalnym materiale PVC, dlatego stosuje się go np. na ogrodzeniach lub nisko nad ziemią.
reklama na budynku

Kwestie prawne

Nie są wymagane pozwolenia na budowę, kiedy instalujemy tablicę lub urządzenie reklamowe na budynku. Jednak naszym obowiązkiem jest zgłosić je organowi właściwemu terytorialnie (wojewoda, starosta, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Wyjątek stanowi reklama na zabytku, gdzie wymagane są odpowiednie pozwolenia.

Istnieją takie sytuacje, że pomimo zgłoszenia organ zażąda uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych. Powodem tego jest naruszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub może:

 • zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia,
 • mieć niekorzystny wpływ na stan zachowania zabytków,
 • mieć niszczący wpływ na otoczenie (środowisko),
 • pogorszyć warunki zdrowotno-sanitarne,
 • zwiększyć ograniczenia dla terenów sąsiednich.

Wady i zalety reklamy na elewacji budynku.

Zalety:

 • dzięki temu, że przykuwa uwagę odbiorcy, wpływa korzystnie na decyzje, potencjalnych klientów,
 • warunki atmosferyczne nie wpływają bardzo na strukturę materiału (są wytrzymałe),
 • w porównaniu z zaletami, jakie przynosi, to koszt reklamy zewnętrznej jest niski, 
 • dzięki reklamie umieszczonej np. na lokalu biurowym rozpoznawalność firmy wzrasta.

Wady:

 • do produkcji wykorzystuje się różnego rodzaju chemiczne substancje,
 • bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej,
 • psują ogólny krajobraz,
 • reklamy świetlne mogą np. przeszkadzać pobliskim mieszkańcom,
 • reklama umieszczona w bliskim sąsiedztwie dróg może rozpraszać uwagę kierowcy.

Montaż reklamy na bloku – jakie są zasady?

Bardzo korzystne finansowo jest wynajęcie części elewacji bloku jako miejsca pod reklamę wielkoformatową. Jednak na takie rozwiązanie muszą się zgodzić wszyscy mieszkańcy budynku. Jeżeli reklama na bloku nie będzie ograniczać dziennego oświetlenia mieszkań można ją tam zamieścić. Montuje się ją na ścianach bez okien lub na oknach klatki schodowej bloku, lub pomieszczeń użytkowych. Powierzchnia nieruchomości wspólnej oraz regulamin znacząco wpływa na sposób uzyskania zezwolenia na zamontowanie reklamy na budynku wspólnoty.

Sankcje za umieszczanie reklam niezgodnych z przepisami

Jeżeli reklama w postaci tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego została zamontowana niezgodnie z przepisami prawa miejscowego, może zostać nałożona kara pieniężna. Decyzja zawiera co następuje:

 • grzywna, którą trzeba uiścić za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji
 • natychmiastowe dostosowanie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcie tablicy, lub urządzenia.

Jeżeli nie wiemy, kto ustawił reklamę i nie możemy tego ustalić, karę pieniężną wymierza się najpierw właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi  nieruchomości, lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe.  Organ państwowy nakaże usunięcie  lub sam usunie nośnik reklamy, jeżeli będzie on w jakikolwiek sposób zagrażał bezpieczeństwu ludzi. 

Tablice reklamowe na zabytku

Aby umieścić reklamę lub jakiekolwiek napisy na obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się:

 1. Uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 2. Pozwolenia na budowę.

Tylko osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która posiada tytuł prawny do korzystania z zabytku, może złożyć wniosek o pozwolenie do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Reklama świetlna LED

Wszystkie urządzenia wysyłające lub odbijające światło powodujące oślepienie według Prawa o ruchu drogowym są zabronione.

Przy wydawaniu opinii na temat reklamy LED, brane są pod uwagę takie czynniki jak:

 • wzmożony ruch na drodze,
 • układ drogi (odległość od skrzyżowań, łuków drogi),
 • wypadkowość na drodze,
 • odległość od drogi i wysokość, na której będzie montowana reklama, 
 • umiejscowienie już istniejących urządzeń powiązanych z ruchem drogowym, a także znaki drogowe i sygnalizacja świetlna.

Reklama w pasach dróg publicznych

Zarządca drogi wydaje zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych po rozpatrzeniu wniosku na przykład inwestora albo właściciela. 

Budowa tablic reklamowych z elementów odblaskowych jest zakazana, ponieważ może oślepić kierujących pojazdami. Kolorystyka reklam musi się znacząco różnić od tych na znakach drogowych by, nie wprowadzać w błąd uczestników ruchu. W art. 43 ustawy o drogach publicznych możemy znaleźć informacje, jakie minimalne odległości obowiązują liczone od zewnętrznej krawędzi drogi do ustawionej reklamy.

Z tytułu uzgodnienia usytuowania reklamy ma terenach przyległych do pasów dróg publicznych nie nalicza się opłat.

Jakie reklamy są zabronione

Poza ograniczeniami, które odnoszą się do kategorii produktów, przepisy wskazują również niezgodne z prawem sposoby działania, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.

Za taki czyn może być uznana reklama, która:

 • jest niezgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub obraża godność człowieka,
 • wprowadza klienta w błąd, przez który może podjąć decyzję o nabyciu towaru lub usługi,
 • wywołuje lęk i wykorzystuje przesądy lub łatwowierność dzieci.

Podsumowanie

Jeżeli zastanawiasz się nad skuteczną reklamą, to reklama na budynku będzie świetnym wyborem. Billboardy, banery reklamowe, plakaty, różnego rodzaju afisze i inne reklamy zewnętrzne mają wspólna cechę-przyciągają wzrok potencjalnych klientów. Reklama na budynku będzie świetną promocją Twojej firmy!!

Podziel się tym materiałem: