Bilbord na Dzia艂ce – Czy Pozwolenie Jest Konieczne?

publikacja

Szczeg贸艂y publikacji:

13 sierpnia, 2022 /
5 minut /
DanielD
Tematy: REKLAMAPRAWO
monta偶 bilbordu

Czy aby postawi膰 billboard musisz mie膰 pozwolenie

Postawienie billboardu na w艂asnej dzia艂ce pozwoli na czerpanie zysk贸w z dzia艂ki, kt贸rej nie planujemy w najbli偶szym czasie zagospodarowa膰. Mo偶emy wynajmowa膰 grunt pod no艣nik reklamowy, lub samodzielnie w taki zainwestowa膰.

Ustawa „Prawo Budowlane” okre艣la, i偶 do wykonywania rob贸t budowlanych polegaj膮cych na instalowaniu tablic i urz膮dze艅 reklamowych z wyj膮tkiem reklam 艣wietlnych i pod艣wietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym niewymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow臋.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod poj臋ciem budowli, nale偶y rozumie膰 obiekty budowlane nieb臋d膮ce budynkiem lub obiektem ma艂ej architektury, mi臋dzy innymi takie jak: lotnisko, droga, linie kolejowe, most, wiadukt, wolno stoj膮ce maszty antenowe, sieci techniczne czy w艂a艣nie wolno stoj膮ce trwale zwi膮zane z gruntem urz膮dzenia reklamowe.

Z definicji w ustawie o drogach publicznych wynika, 偶e reklama to umieszczona w polu widzenia u偶ytkownik贸w drogi tablica reklamowa, urz膮dzenie reklamowe lub te偶 no艣nik informacji wizualnej (wraz z zamocowaniem i elementami konstrukcyjnymi) nieb臋d膮cy znakiem drogowy, znakiem informuj膮cym o ochronie zabytk贸w, czy znakiem informuj膮cym o obiektach u偶yteczno艣ci publicznej ustawionym przez gmin臋.

Jak zatem odr贸偶ni膰 rodzaje urz膮dze艅 reklamowych?

Tablice reklamowe dzielimy na dwa rodzaje: ma艂e tablice oraz no艣niki reklamowe, instalowanie, kt贸rych nie wymaga fundament贸w, gdy偶 s膮 stosunkowo lekkie 鈥 wystarczy dokonanie zg艂oszenia w艂a艣ciwemu organowi, oraz urz膮dzenia wolnostoj膮ce trwale zwi膮zane z gruntem.

Reklama stoj膮ca na niepublicznym terenie i b臋d膮ca obiektem ma艂ej architektury jest wyj膮tkiem niewymagaj膮cym ani pozwolenia, ani sk艂adania wniosku.

Czy billboard jest obiektem ma艂ej architektury?

Bilbordy reklamowe trwale zwi膮zane z gruntem stawia si臋 przy cz臋sto ucz臋szczanych trasach i drogach szybkiego ruchu. Trwa艂ego zwi膮zania dokonuje si臋 poprzez osadzanie tablicy na betonowej konstrukcji wmurowanej w ziemi臋, albo wbicie w grunt na metalowych s艂upach.

Wed艂ug przepis贸w prawnych s膮 to budowle, czyli obiekty budowlane wolnostoj膮ce, kt贸rego nie mo偶na uzna膰 za obiekty ma艂ej architektury lub budynki. O tym, czy no艣nik jest trwale zwi膮zany z gruntem 艣wiadczy nie tylko technologia wykonania fundamentu, ale tak偶e mobilno艣膰,  wielko艣膰, przeznaczenie i wzgl臋dy bezpiecze艅stwa.

Postawienie wolno stoj膮cego i trwale zwi膮zanego z gruntem urz膮dzenia reklamowego wymaga projektu oraz pozwolenia na budow臋.

Trwa艂e zwi膮zanie z pod艂o偶em oznacza zapewnieniem mu fundament贸w, dzi臋ki kt贸rym obiekt zyska stabilno艣膰 . Trwale zwi膮zanych z gruntem billboard贸w nawet wichura nie zniszczy ani przesunie.

Komu zg艂osi膰 zamiar postawienia tablicy reklamowej?

Je偶eli chcemy postawi膰 no艣nik reklamowy na terenie miasta, nale偶y to zg艂osi膰 do Urz臋du Miejskiego, do wydzia艂u architektury i urbanistyki. Je艣li natomiast interesuje nas lokalizacja poza miastem, sk艂adamy wniosek lub zg艂oszenie w Starostwie Powiatowym.

W przypadku gdy chcemy umiejscowi膰 reklam臋 przy drodze publicznej, nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o uzgodnienie lokalizacji bilbordu do w艂a艣ciwego zarz膮dcy drogi. Nawet postawienie reklamy, kt贸ra jest trwale zwi膮zana z gruntem, na w艂asnej dzia艂ce, wymaga to zg艂oszenia do odpowiedniego organu.

Nale偶y pami臋ta膰, by jeszcze przed rozpocz臋ciem prac z艂o偶y膰 wniosek do odpowiedniego urz臋du. W zg艂oszeniu nale偶y okre艣li膰 rodzaj, zakres i spos贸b wykonywania rob贸t budowlanych oraz termin ich rozpocz臋cia, a tak偶e do艂膮czy膰 o艣wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane oraz w zale偶no艣ci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a tak偶e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr臋bnymi przepisami.

W przypadku gdy ju偶 zg艂osili艣my ch臋膰 postawienie no艣nika reklamowego, ale konstrukcja mo偶e zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu lub wywo艂a膰 pogorszenie stanu 艣rodowiska albo zabytk贸w, starosta ma prawo na艂o偶y膰 na inwestora obowi膮zek uzyskania pozwolenia na budow臋.

Instalacja tablic reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytk贸w w rozumieniu przepis贸w o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami wymaga uzyskania pozwolenia na budow臋. Jednak, je偶eli chcemy postawi膰 urz膮dzenie reklamowe na obiektach jedynie obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮 na podstawie ustale艅 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to taka instalacja nie wymaga pozwolenia od konserwatora.

Zanim postawimy tablic臋 reklamow膮, warto sprawdzi膰 przepisy prawa miejskiego, gdy偶 mog膮 one wprowadza膰 ograniczenia co do koloru i wielko艣ci reklamy.

Stawianie no艣nika reklamowego mo偶na rozpocz膮膰, je偶eli w艂a艣ciwy organ nie wniesie sprzeciwu w ci膮gu 21 dni od dnia dor臋czenia zg艂oszenia. Na prace mamy 3 lata od terminu okre艣lonego w zg艂oszeniu.

Instalacja reklamy

Obecnie nie ma sprecyzowanej minimalnej odleg艂o艣ci, w jakiej mo偶na stawia膰 banery od granicy dzia艂ki s膮siedniej. 

Jednak przepisy o drogach publicznych okre艣laj膮 minimalne odleg艂o艣ci obiekt贸w budowlanych (czyli r贸wnie偶 reklamy) od zewn臋trznej kraw臋dzi jezdni. Odleg艂o艣膰 uzale偶niona jest od szeroko艣ci jezdni i terenu zabudowanego 鈥 przy drogach krajowych, w terenie zabudowanym musi to by膰 minimum 25 m, a w niezabudowanym 10 m.

W rozumieniu ustawy o ruchu drogowym reklamy 艣wietlne i pod艣wietlane, kt贸re chcemy postawi膰 na terenie niezabudowanym, wymagaj膮 uzyskania pozwolenia.

Reklama na budynku

Baner reklamowy mo偶na tak偶e wywiesi膰 na fasadach wielorodzinnych budynk贸w mieszkalnych. Jednak nale偶y dopilnowa膰, aby no艣nik nie ogranicza艂 dziennego o艣wietlenia mieszka艅. Idealnie sprawdz膮 si臋 na 艣cianach bez okien, na oknach lokali u偶ytkowych czy podczas remontu elewacji budynku.

Samowola budowlana

Zgodnie z Ustaw膮 o Prawie Budowlanym postawienie budowli bez wymaganego pozwolenia skutkuje rozbi贸rk膮 konstrukcji, na艂o偶eniem grzywny na inwestora, a nawet ograniczeniem lub kar膮 pozbawienia wolno艣ci do lat dw贸ch.

Podziel si臋 tym materia艂em: