Warunki zamówień

Ważne informacje dla kontrahentów.

Szczegółowe informacje

dotyczące zamówień, dostaw i płatności

§1 WARUNKI DOSTAW, UMÓW I PŁATNOŚCI

 • Zamówienia na jakiekolwiek produkty, towary lub usługi obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji, są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym przesłaniu zamówienia i pisemnej odpowiedzi z naszej strony dot. przyjęcia zlecenia do realizacji. Zamówienie powinno zostać złożone wraz z niebudzącym wątpliwości opisem przedmiotu zamówienia i konkretnymi wytycznymi dot. danej realizacji.
 • W przypadku nowych Kontrahentów bez historii współpracy, obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości na indywidualne zamówienia. Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury vat proforma. Wpłata na konto jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 • Odroczone terminy płatności są stosowane dla stałych i rzetelnych Kontrahentów z pozytywną historią rozliczeń oraz wcześniejszą weryfikacją firmy.
 • Gdy w przypadku konieczności podpisania odrębnej umowy, stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność finansową Zleceniodawcy, Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – a w razie odmowy odstąpić od umowy i realizacji zlecenia.

 

§2 FORMY, PROJEKTY, WZORY I ICH KOSZTY

 • Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne przygotowujące zlecenie do realizacji, jeśli powstaną z konieczności ich przygotowania przed realizacją zlecenia finalnego, stanowią dodatkowy koszt – będą tym samym wliczane do rachunku Zleceniodawcy nawet w przypadku gdy zlecenie nie wejdzie do realizacji.
 • Standardowe ceny podawane w cennikach drukarni dotyczące prac projektowych, obejmują wykonanie zleconych prac i przekazanie ich klientowi w postaci plików zamkniętych (JPG, PDF, TIFF, PNG itp). Nie obejmują one przekazania plików źródłowych – otwartych. W przypadku chęci otrzymania kompletnej dokumentacji graficznej wraz z plikami źródłowymi – cena ich przekazania jest ustalana w odrębnej wycenie. Pliki źródłowe pozostają własnością Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.
 • Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały i płyty CD służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Zleceniobiorcy i nie będą zwracane ani udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o Prawie Autorskim.
 • Pliki i prace związane z wykonaniem zlecenia, drukarnia przechowuje przez okres jednego miesiąca. Później następuje ich zniszczenie, o czym nie mamy obowiązku powiadamiania zleceniodawcy.
 • Po wydrukowaniu zamówionego zlecenia, drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie 14 dni.
 • Druk projektu, przebiega w oparciu o dane dostarczone przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie jest zobligowana do oceny ich prawidłowości. W przypadku potrzeby wykonania próbnych wydruków, kosztami ich realizacji może być obciążony zleceniodawca.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o., z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw w tym: praw majątkowych, praw autorskich i innych pośrednich a nie wymienionych oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treści zawarte w drukowanych pracach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku ponosi Zleceniodawca.
 • Jeżeli wykorzystanie powierzonych przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o. ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 • Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia lub z zapłatą uzgodnionej zaliczki drukarnia może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru
 • Jeżeli zlecający druk – nie dostarczy wydruku próbnego z danego pliku drukarnia nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 • Ustalona cennikiem cena netto nie obejmuje kosztu przesyłki i podatku VAT. W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru

 

§3 PROJEKTY / WIZUALIZACJE – ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta (najczęściej są to):
  a) Logo w wersji wektorowej – to znaczy możliwej do skalowania (np. .cdr, .pdf, .eps, .ai) b) Zdjęcia, grafiki, skany c) Treść oferty – w tym slogany, hasła reklamowe, dane firmy – wszystko co ma zawierać projekt. W przypadku braku składowych elementów projektu będziemy prosić o dostarczenie przygotowanych materiałów.
 • Termin wykonania usługi prac projektowych każdorazowo określany jest indywidualnie. W przypadku standardowego trybu po złożonym drogą mailową zamówieniu. Klient otrzymuje projekt w terminie 3-7 dni roboczych, chyba że ustalenia indywidualne stanowią inaczej. Termin otrzymania projektu liczony jest od momentu dostarczenia kompletu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych (komplet tekstów i grafik).
 • Zamówienia na usługi, w tym prace projektowe – składane są e-mailowo na jeden z adresów firmowych. Ilość obsługiwanych zamówień i zapytań ofertowych powoduje, że korespondencja mailowa pozostaje jedyną możliwą drogą do złożenia formalnego zamówienia widocznego w naszym systemie.
 • Zamówienie w formie pisemnej powinno jasno określać przedmiot zamówienia, wraz czytelnym opisem projektu, jeśli ten nie wynika jasno z ciągłości korespondencji.
 • Prosimy dostarczać teksty w formie elektronicznej, możliwej do kopiowania i edycji (w dowolnym edytorze tekstów Word, Google Docs). Zdjęcia, skany, grafiki powinny być wybrane, uporządkowane, opisane w logiczny i spójny sposób.
 • Wycena wstępna projektu obejmuje 2 poprawki projektowe. Dodatkowe prace, poprawki, zmiany i modyfikacje wpływają na wycenę ostateczną, o czym każdorazowo informujemy.
 • Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem lub dostarczona do siedziby firmy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób utrudniający wykonawcy ich wprowadzenie (są nieczytelne, nieuporządkowane, przesyłane w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy).
 • Standardowa wycena projektu nie obejmuje usług takich jak: skanowanie, przepisywanie tekstów z wersji papierowej, wykonywanie zdjęć produktowych, wykonywanie fotomontaży, zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów, selekcjonowanie zdjęć lub materiałów, rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, wektoryzacja logo, rysowanie mapek dojazdowych.

 

§4 WARUNKI REKLAMACJI TOWARU LUB USŁUGI

 • Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości i zagwarantowanych właściwości.
 • Oczywiste braki należy reklamować u nas w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie – również email.
 • Zleceniodawca obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru naszemu przedstawicielowi celem potwierdzenia wady.
 • W przypadku uznanych reklamacji możemy obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej
  Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika w momencie odbioru przesyłki.
 • Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 • Gwarancja niezmienności i trwałości koloru
  – standardowo udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wydruki solwentowe w wersji twardej oraz precyzyjnej bez laminacji ochronnej.
  Po zalaminowaniu ochronnym, okres gwarancyjny zostaje wydłużony do 24 miesięcy.
 • Gwarancje na trwałość wyklejanych reklam i aplikacji zewnętrznych:
  – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość klejonej grafiki.
  Nie dotyczy folii One Way Vision oraz grafik eksploatowanych w ekstremalnych warunkach.
 • Gwarancja na konstrukcje reklamowe oraz montaże – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne wraz z montażem.
 • Grafiki reklamowe drukowane na plandekach samochodowych – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość kolorystyki oraz aplikację drukowaną. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 • Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 • Wszystkie podane wartości w cennikach – są wartościami netto do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd właściwy dla Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.

Siła przyciągania

Co powoduje, że magnes nie spadnie z pojazdu nawet przy prędkości 160 km/h?

Przede wszystkim, odpowiadają za to 2 parametry:

 • brak „dziur” magnetycznych w strukturze magnesu,
 • jednostronny wielopolowy typ namagnesowania.

Dzięki temu magnes trzyma się idealnie na każdym centymetrze powierzchni, zapewniając pełne połączenie z karoserią samochodu.

Dodatkowo nasze magnesy są:

 • elastyczne w szerokim zakresie temperatur tj. od –40°C do +71°C .
 • plastyczne mogą być skręcane i wyginane bez starty wysokiego poziomu energii magnetycznej (pola ferromagnetycznego)

Rodzaje naklejek

Naklejki dzielimy obecnie na 3 grupy – kliknij aby rozwinąć

 • 0 – 2 lat. odporności
 • gładkie powierzchnie
 • do wewnątrz
 • wiele rodzajów materiałów
 • odporność wydruku na:
  • wodę / deszcz
 • 5 – 10 lat. odporności
 • zakrzywione powierzchnie
 • na zewnątrz
 • mocny klej
 • odporność wydruku na:
  • UV
  • wodę / deszcz
  • skrajne temperatury
  • zarysowania

To produkty o specjalnych właściwościach. Odznaczają się często:

 • bardzo silnym klejem,
 • odpornością na zdzieranie i uszkodzenia mechaniczne,
 • długą trwałością nawet 10 lat
 • kleją się na trudne nie równe, chropowate podłoża

Odporność

Ikony prezentują na jakie warunki dany produkt jest odporny:
 • – promieniowanie słoneczne UV
 • – deszcz / wodę
 • – ujemne temperatury
 • – wysokie temp. pow. 40° C
 • – wiatr w tym wichury
 • – błoto, plamy, przebarwienia
 • – trudno niepalne

Laminat UV 2

To specjalna dodatkowa folia lub płyn (dotyczy banerów) pokrywająca materiał z wydrukiem zawierająca filtry: UVA i UVB

Folia (*płyn) chroni wydruk przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, które dociera do ziemi, zapobiegając m.in:

 • płowieniu kolorów
 • pękaniem folii
 • porysowaniu wydruku
 • nadmiernemu brudzeniu

Dodatkowo

 • uwydatnia kolory
 • przedłuża trwałość wydruku
 • zabezpiecza przed uszkodzeniami fizycznymi
 • usztywnia wydruk
 • pozwala myć wydruk

Jak zamówić wydruk ?

Dajemy Ci wybór w jaki możesz zamówić wydruki:

to obecnie najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji z nami.

Nie wpada do spamu a wycena pojawia się niemal od razu.

Kliknij ikonkę Czat w prawym dolnym rogu aby złożyć zamówienie.

to obecnie najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji z nami.

Nie wpada do spamu a wycena pojawia się niemal od razu.

Kliknij ikonkę Czat w prawym dolnym rogu aby złożyć zamówienie.

to obecnie najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji z nami.

Nie wpada do spamu a wycena pojawia się niemal od razu.

Kliknij ikonkę Czat w prawym dolnym rogu aby złożyć zamówienie.

Wszystkie paczki możemy nadać jako no-name czyli bez żadnych naszych danych na opakowaniu czy środku paczki.

Formatki lub zestawy

Dajemy Ci wybór w jaki sposób ma być przygotowany Twój wydruk, do wyboru masz:

rulon / gilza

to standardowy wydruk, który nawijany jest na kartonową belkę (gilzę) i tak jest do Ciebie wysłany.

to wydruk, który zostanie pocięty na wskazane wielkości np. 40x40cm lub 100x100cm. Ty wybierasz, każdą naklejkę możemy wyciąć osobno wg wskazanego przez siebie wymiaru.

to wydruk, który zostanie przygotowany do wysyłki jako zestaw wg wytycznych.

Przykład:

Drukujesz 10 rodzajów naklejek w ilości 300 szt. ale chcesz aby podzielić je na 30 zestawów, a następnie każdą paczkę wysłać indywidualnie bezpośrednio od nas do swoich klientów.

Wszystkie paczki możemy nadać jako no-name czyli bez żadnych naszych danych na opakowaniu czy środku paczki.

Czas wydruku

To czas jaki potrzebujemy na realizację twojego zamówienia, przykład:

wydruk w 3-5 dni
(możliwy ekspres w 24h)

oznacza, że przygotowanie do wysyłki Twojego zamówienia zajmie nam min. 3 dni, jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych.

Jeżeli w nawiasie pojawia się dodatkowa informacja np. ekspres w 24h – oznacza to możliwość wykonania zlecenia w trybie 24h.

O szczegóły wydruku ekspres w 24h najlepiej dopytać dział handlowy w zakładce kontakt ze względu na rodzaj produktu i jego dostępności.

Trwałość

To czas jaki naklejki będą się prezentować idealnie, przykład:

min. 2 lata trwałości
(+ 1 rok z laminatem)

Jeżeli w nawiasie pojawia się dodatkowa informacja np. możliwość zastosowania laminatu, trwałość sumuje się i w tym przypadku wyniesie min. 3 lata jeżeli wybierzesz wersję z laminatem.

Szybka wycena

Pamiętaj!

Pracujemy od 800 do 1600. Jeżeli piszesz do nas po godz. 1600 lub w weekend odpowiemy w pierwszej kolejności, w następny dzień roboczy.