Ustawa Krajobrazowa – Wpływ Na Reklamę Zewnętrzną

publikacja

Szczegóły publikacji:

29 marca, 2021 /
6 minut /
Jakub
Tematy: PRAWO

Ustawa krajobrazowa i jej wpływ na reklamę zewnętrzną

Nie da się ukryć, iż reklamy zewnętrzne na trwałe wpisały się w krajobraz miast oraz miasteczek. Wielkoformatowe billboardy i plakaty możemy spotkać niemal wszędzie. Najczęściej umieszczane są przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu, ogrodzeniach, ścianach budynków i w wielu innych miejscach. W tym roku minie 6 lat odkąd weszła w życie ustawa krajobrazowa. Zostały w niej zawarte wszelkie zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie ma to związek z ochroną krajobrazu w Polsce. Czym dokładnie jest ustawa krajobrazowa? Jaki jest jej wpływ na reklamę zewnętrzną? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w poniższym poradniku!

Czym jest ustawa krajobrazowa?

Pełna nazwa ustawy krajobrazowej brzmi Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Została ona uchwalona 24 kwietnia 2015 roku, zaś oficjalnie weszła w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku. Ustawa ta jest skutecznym narzędziem dla gmin. Pozwala na dokładne określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej. Odnosi się to przede wszystkim do tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ale także przydrożnych kapliczek, architektury ogrodowej, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych i wielu innych. Ustawa krajobrazowa bez wątpienia sprzyja zachowaniu ładu i estetyki w krajobrazie wielu polskich miejscowości. Jednocześnie zapobiega bezprawnemu umieszczaniu reklam w dowolnych miejscach.

Najważniejsze cele ustawy krajobrazowej

Nadrzędnym celem ustawy krajobrazowej jest poprawa estetyki oraz zapobieganie powstawaniu chaosu w przestrzeni publicznej. Ustawa krajobrazowa to skuteczne narzędzie, które wspiera ochronę panoramy polskich miast, miasteczek oraz wsi. W głównej mierze dotyczy to urządzeń reklamowych: tablic, szyldów, billboardów, plakatów. Zbyt duży natłok reklam niewątpliwie przyczynia się do zaburzenia atrakcyjności otoczenia. Dodatkowo może wywoływać negatywne emocje oraz wpływać na jakość życia mieszkańców. Uchwała krajobrazowa zakłada likwidację wszelkich instalacji reklamowych, które mogłyby w jakimś stopniu zniweczyć ład przestrzenny.

Należy nadmienić, iż ustawa krajobrazowa dąży także do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nieumiejętne rozstawienie tablic reklamowych znacznie utrudnia widoczność, co bezpośrednio zwiększa ryzyko niebezpieczeństw na drodze. Istotnym założeniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku jest także utrzymanie porządku prawnego, umożliwiającego ochronę krajobrazu. Uchwały krajobrazowe mogą nakładać na reklamodawców obowiązek dostosowania istniejących obiektów do aktualnych wymogów prawnych. Przy tym należy mieć na uwadze, że krajobraz gminny stanowi dobro wspólne, dlatego też ze szczególną troską powinniśmy o niego dbać.

reklama zewnętrzna

Jak ustawa krajobrazowa wpływa na reklamę zewnętrzną?

Uchwała krajobrazowa ma ogromny wpływ na reklamę zewnętrzną. Na wstępie należy nadmienić, iż to Rada Gminy jest zobligowana do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. W odniesieniu do reklam ustawa ta może dotyczyć wielu różnych kwestii. Przy tym należy pamiętać, że każda gmina potrzebuje nieco innych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ładu i harmonii w krajobrazie miasta bądź wsi.

Najczęściej regulacje dotyczą: wymiarów reklam, ilości szyldów możliwych do umieszczenia, miejsca montażu reklamy (dopuszczenie montażu bezpośrednio na gruncie, ogrodzeniu lub ścianie budynku), parametrów lokalizacji reklamy oraz rodzaju materiału, z jakiego mogą być wykonane tablice reklamowe. Rada Gminy może równocześnie zabronić całkowitego umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem szyldów. Warto dodać, że uchwała krajobrazowa powinna uwzględniać czas dostosowania obiektów do obowiązujących warunków. Okres ten nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie. Regulacjom podlegają wszystkie urządzenia reklamowe, znajdujące się na terenie danej gminy.

Opłata reklamowa

Nierzadko Rada Gminy decyduje się na wprowadzenie opłat reklamowych. Opłaty te będą pobierane od właścicieli lub użytkowników nieruchomości czy też obiektów, na których usytuowane będą tablice reklamowe. Jednocześnie koszty te powinny zostać zawarte w cenie, jaką reklamodawcy muszą zapłacić właścicielowi nieruchomości. W przypadku, gdy określona nieruchomość lub obiekt stanowi współwłasność, wówczas obowiązek pokrywania kosztów spada sprawiedliwie na każdego ze współwłaścicieli. Warto zaznaczyć, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość stawki – musi ona dostosować się do wymogów zawartych w ustawie krajobrazowej. Opłata reklamowa składa się z opłaty stałej oraz zmiennej. Ta pierwsza nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie. Natomiast w przypadku opłaty zmiennej ustawodawca przewidział maksymalną stawkę 0,20 zł od metra kwadratowego.

Podsumowanie

Niewątpliwie reklamy są nieodłącznym elementem codziennego życia. Podróżując do pracy, szkoły czy sklepu nietrudno zauważyć wielkoformatowe billboardy, plakaty czy banery reklamowe. Reklama zewnętrzna umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Niemniej jednak ma bardzo duży wpływ na krajobraz miejski. Przed kilkoma laty w Polsce wdrożono ustawę krajobrazową. Jej realizowanie spoczywa na organach wykonawczych gminy i reguluje umieszczenie elementów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. Postępowanie zgodnie z zasadami tej ustawy pozwala utrzymać ład i porządek w krajobrazie.

Podziel się tym materiałem: